February 2021

ХАРИЛЦАГЧИЙН ЦАГ: “БОУТ ISO14001:2015 СТАНДАРТ, ТҮҮНИЙ ДАВУУ ТАЛ, АЧ ХОЛБОГДОЛ”

Та бүхнийг “ХАРИЛЦАГЧИЙН ЦАГ” уулзалтад урьж байна. Бид энэ удаад “БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ ISO14001:2015 СТАНДАРТ, ТҮҮНИЙ ДАВУУ ТАЛ, АЧ ХОЛБОГДОЛ” сэдвийн дор ярилцах гэж…

View details