PECB Insights цуврал сэтгүүлийн шинэ дугаар (2020 May, June)

Сэтгүүлийн энэ удаагийн дугаар: Дахин Тохируулах, Дахин Чиглүүлэх, Дахин Эхлүүлэх

  • COVID19 цар тахлын вирус тархалтын дараах ертөнц дэх бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөлт
  • Хямралын үеэр зоригтой манлайлах нь 
  • Өнөөдрийн үг бол вирус биш, дасан зохицох чадвар 
  • “Wéiji” болон Экосистемийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалах зайлшгүй шаардлага (COVID аюултай хэдий ч бидэнд эерэг байдлыг авчирч байна)
  • Технологитой хамт дэвшихүй: Хамгийн аюулгүй программ хангамж
  • COVID19 зогсооход туслах QR гэрлэн дохио
  • Volodymyr Tkacheno-н түүх
  • Бизнесийн тасралтгүй байдлын төлөвлөгөө ба хямралын менежментийн сургамж
  • Бизнесийн тасралтгүй байдал: Сайн туршлагаас тэргүүлэх зорилт руу гэх зэрэг бусад мэдлэгийг нэмэх үнэ цэнэтэй мэдээллүүдийг аваарай.  

Сэтгүүлийг унших линк: https://insights.pecb.com/pecb-insights-issue-26-may-june-2020/#page1

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter