Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч та эрсдэл гарсан үе шатыг тогтоож чадаж байна уу?