Удирдлага

Удирдлага

Дашдаржаа

ОТГОНБАТ

 

Хариуцдаг чиглэл

 

 • ISO 9001- Чанарын удирдлагын тогтолцоо
 • ISO 14001 Байгаль Орчины Удирдлагын тогтолцоо
 • ISO 17025-Лабораторийн чанарын удирдлага
 • Байгууллагын тогтвортой хөгжил
 • Удирдлагын тогтолцооны суурь ойлголт, зарчим, PDCA цикл, түүний хэрэглээ
 • Бизнесийн ёс зүй, 
 • Манлайлал ба Соёл
 • Байгууллагын Алсын хараа, Эрхэм зорилго
 • Хэрэглэгчид үйлчлэх нь

 

Мэргэшсэн байдал

 

 

Ажиллдаг байгууллага

 

 • Япон-Монгол төв
 • Тогтвортой санхүүжилт, Үндэсний сургагч багш

 

 

Даваадорж

МӨНХБАЯР

 

 

Хариуцдаг чиглэл

 • ISO22000- Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо
 • Хүнсний эрүүл ахуй 
 • НАССР тогтолцоо
 • Үйлдвэрлэлийн зохистой дадлууд(GMP, GHP, GAP, PRP, oPRP)
 • Үйлдвэрлэлийн удирдлага

Мэргэшсэн байдал

 

 • Мэргэшсэн сургагч 
 • ISO22000 Lead Implementer by PECB
 • ISO22000 Lead Auditor by PECB
 • Certified HACCP specialist

 

 

Б. УНДРАХ-ЭРДЭНЭ

 

 

Хариуцдаг чиглэл

 

 • ISO 27001- Мэдээллийн Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо
 • IT засаглал
 • Процессийн удирдлага

 

Мэргэшсэн байдал

 • Business Process Management,
 • Процессийн анализ
 • Certified Trainer by PECB (Professional Evaluation & Certification Board)

 

 

 

Д. УУГАНБАЯР

 

Хариуцдаг чиглэл

 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуй
 • OHSAS18001
Мэргэшсэн байдал
 • OHS Certificate IV BSB 41407
 • ICAM Training, Safetywise Solutions, Australia
 • RABQSA Certified Auditor for OHSAS 18001, ISO 14001
 • SOS
   

 

 

 

 

 

Манай үйлчлүүлэгчид