ЖДААНэгжүүдэд чиглэсэн ЧУТ ISO9001:2015-г нэвтрүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр-2

ЖДААНэгжүүдэд чиглэсэн ЧУТ ISO9001:2015-г нэвтрүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр-2

ОБЗЕРВ консалтинг ЗҮБ нь ОУСЗМТөв болон Олон улсын баталгаажуулалтын байгууллага  болох PECB компанитай хамтран Жижиг дунд аж ахуй нэгжүүдэд зориулсан ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх 2 дахь удаагийн тэтгэлэгт хөтөлбөрөө зарлаж байна. 

Манай үйлчлүүлэгчид