ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТУУД

ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТУУД

ОБЗЕРВ Консалтинг нь Олон улсын удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд монголын бизнесийн салбарт танигдсан 50 орчим байгууллагуудтай хамтран ажиллаад байна. Энэ хүрээнд олж авсан  практикт шалгагдсан мэдлэг, туршлага, салбарын ноу-хау, хуримтлуулсан мэдлэгээсээ та бүхэнтэй хуваалцах зорилгоор энэхүү сургалт-хичээлийг бэлтгэн хүргэж байна.

Тус хичээлүүд нь практик туршлага, тухайн  салбарын шинэлэг мэдээлэл, мэдлэгийг хослуулахад төвлөрсөн ба үргэлж цаг зав багатай бизнесийн хүрээнийхэнд зориулагдан загварчлагдсан юм. 

 2017 онд Обзерв Консалтингиас нийтэд зориулсан нээлттэй зарлагдан явах сургалтууд
  Код Сургалтын сэдэв Сургалтын хугацаа  
Олон улсын гэрчилгээ бүхий сургалтууд     
    Олон улсын гэрчилгээ бухий ISO9001:2015 Чанарын Удирдлагын Тогтолцооны Ахлах аудитор бэлтгэх сургалт 5 өдөр  
    Олон улсын гэрчилгээ бухий ISO22000 Хүнсний Аюулгүй Байдлын Удирдлагын Тогтолцооны Ахлах аудитор бэлтгэх сургалт 5 өдөр  
    Олон улсын гэрчилгээ бухий ISO27001 Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Тогтолцооны  Ахлах аудитор бэлтгэх сургалт 5 өдөр  
Удирдлагын тогтолцооны сургалтууд    
  M01 Чанарын дотоод аудитор бэлтгэх сургалт (ISO19011) 3 өдөр  
  M02 HACCP тогтолцооны хэрэгжүүлэлт ба Хүнсний аюулгүй байдал 2 өдөр  
  M03 Нийцлийн менежерийн ур чадварыг хөгжүүлэх сургалт 4 ак.цаг  
  M04 Бизнесийн тасралтгүй байдлын удирдлага (ISO 22301) 2 ак.цаг  
  M05 Компани яагаад удирдлагын тогтолцооны стандарт хэрэгжүүлэх шаардлагатай вэ? 2 ак.цаг  
  M06 ISO9001:2015 танилцуулах сургалт 2 ак.цаг  
  M07 ISO22000 танилцуулах сургалт 2 ак.цаг  
  M08 ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 танилцуулах сургалт 2 ак.цаг  
ХАБЭА    
  OS1 OHSAS18001 стандартын танилцуулах хичээл 2 ак.цаг  
  OS2 Өндөрт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 1 өдөр  
  OS3 Химийн хортой болон аюултай бодисын аюулгүй ажиллагаа 2 ак.цаг  
  OS4 Даралтат сав, даралтат тоног төхөөрөмж, шугам хоолойн аюулгүй ажиллагаа 1 өдөр  
  OS5 Нийт ажилтны ХАБЭА-н сургалт 4 ак.цаг  
Үйлдвэрлэлийн удирдлага  2 ак.цаг  
  P11 Хүнсний үйлдвэрүүдэд тавигдах баримт бичгийн шаардлага  2 ак.цаг  
  P12 Үйлдвэрлэлийн 5С ба ажлын байрны эмх цэгц  2 ак.цаг  
  P13 Эгзэгтэй цэгийн хяналтын тогтолцооны (HACCP) ач холбогдол 2 ак.цаг  
  P14 Хүнсний илчлэг түүнийг тодорхойлох нь 2 ак.цаг  
  P15 Хүнсний чанар, хэвийн байдлыг мэдрэхүйн эрхтнээр таних аргууд 2 ак.цаг  
  P16 Хүнсний инноваци 2 ак.цаг  
  P17 Хүнсний дэлгүүрийн үйл ажиллагааг удирдах нь 2 ак.цаг  
  P18 Хүнсний дэлгүүрийн зохион байгуулагчийн заавал эзэмшсэн байх ур чадвар 4 ак.цаг  
  P19 Ресторан, хоол үйлдвэрлэлийн бизнес дэх инноваци 2 ак.цаг  
  P20 Сүлжээ дэлгүүр ба хоол үйлдвэрлэлийн бизнес ирээдүйд 2 ак.цаг  
  P21 Ресторан, хоолны газрын үйл ажиллагааг хэрхэн сайжруулж, орлогоо өсгөх  2 ак.цаг  
  P22 Хүнсний дэлгүүрийнхээ үйл ажиллагааг хэрхэн сайжруулж, орлогоо өсгөх 2 ак.цаг  
  P23 Ресторан, зоогийн газрын эрүүл ахуй 2 ак.цаг  
  P24 Дэлгүүр, хүнс худалдаалах газрын эрүүл ахуй, түүний хууль, эрх зүйн орчин 2 ак.цаг  
  P25 Хүнсний салбар дахь амжилттай франчайз бизнес кэйсүүд 2 ак.цаг  
Бизнес, менежментийн сургалтууд    
  B11 DACUM буюу чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүй, зөвлөмж 1 өдөр  
  B12 Байгууллагын сургагч - Сургагч багшийг бэлтгэх сургалт 1 өдөр  
  B13 Байгууллагын иргэн, үнэ цэнэтэй ажилтан 2 ак.цаг  
  B14 Үр нөлөөтэй харилцах нь 2 ак.цаг  
  B15 Бизнес дэх хөгжил буюу байгууллагын тогтвортой хөгжил 2 ак.цаг  
  B16 Хэрэглэгч төвт бизнес:  Микро болон жижиг бизнесийхэнд зориулав 2 ак.цаг  
  B17 Супермаркетын зохион байгуулалт, хэрэглэгчийн зан төлөвт суурилсан мерчандайзинг 2 ак.цаг  
  B18 Стрессийг удирдах нь 2 ак.цаг  
  B19 Баримт бичгийн менежмент  2 ак.цаг  
  B20 Дотоод журам, процеудури боловсруулах уламжлалт бус аргууд 2 ак.цаг  
  B21 Шийдвэр гаргалт  2 ак.цаг  
Мэдээллийн аюулгүй байдал, эрcдлийн менежмент, процесийн загварчлал    
  I01  Мэдээллийн аюулгүй байдал, МАБ удирдлагын тогтолцоо,  түүний зарчмууд 2 ак.цаг  
  I02 Бизнесийн процессийн удирдлага 2 ак.цаг  
  I03 Бизнесийн процессийн анализ 2 ак.цаг  
  I04 Бизнесийн процессийн дахин загварчлал (BP Re-engineering) 2 ак.цаг  
  I05 Процессийг зураглах нь (Process mapping) 2 ак.цаг  
#ObserveConsulting Сургалт хөгжүүлэлтийн баг  

Тэмдэглэх нь: 

  • Тус сургалтууд нь  байгууллагын нийгмийн хариуцлагын хүрээнд, зөвхөн сургалтын зардлыг нөхөхөд зориулсан хураамж бүхий байдлаар явагддаг.
  • Хураамж 20 000 төгрөг.

Энэхүү сургалтуудыг бид олон нийтэд зориулан сар бүр явуулах болно. Зөвхөн эхний бүртгүүлсэн 20 хүн оролцох боломжтой. Та тус сургалтуудыг байгууллага дээрээ захиалан авах боломжтой. Энэ тохиолдолд та бидэнтэй доорх утас  болон тус мэйлээр холбогдоно уу?. 

Обзерв Консалтинг баг 

Чингэлтэй Дүүрэг, 1 хороо Экспресс тауэр, 1506 тоот

Утас/факс: +(976)-7000 9001
Гар утас:  +(976)-9910 0879, 99056621,

Манай үйлчлүүлэгчид