Премиум Бийлдинг Материалс ХХК-д ISO9001:2015 стандартын баталгаажуулалтын аудит явагдлаа.

Премиум Бийлдинг Материалс ХХК-д ISO9001:2015 стандартын баталгаажуулалтын аудит явагдлаа.

Премиум Бийлдинг Материалс ХХК-д Олон улсын Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO9001:2015 стандартын хэрэгжүүлэлтийг үнэлэх баталгаажуулалтын аудит амжилттай явагдлаа. 

Премиум Бийлдинг Материалс ХХК нь бетон зуурмагийн үйлдвэрлэл, худалдаа, нийлүүлэлт, бетон зуурмагийн тээвэрлэлтийн миксерээр болон помпоор үйлчлэх үйл ажиллагаа явуулдаг, бетон зуурмагийн салбарын тэргүүлэгч компани юм. Мөн хүйтэний улирал ба нөхцөлд бетон зуурмагийг ашиглах технологийг судлан нэвтрүүлж, инноваци шинэ бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтийг амжилттай хийж байна.

Our customers