#Монгол_Улсын_Хөгжлийн_Банканд ISO9001, ISO27001 ОУ-н стандартуудыг хэрэгжүүлэх төсөл эхэллээ.

#Монгол_Улсын_Хөгжлийн_Банканд ISO9001, ISO27001 ОУ-н стандартуудыг хэрэгжүүлэх төсөл эхэллээ.

#Монгол_Улсын_Хөгжлийн_Банканд ISO9001, ISO27001 ОУ-н стандартуудыг хэрэгжүүлэх төсөл эхэллээ. Улс орны нийгэм, эдийн засагт өндөр хувь нэмэртэй, томоохон төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэгч банканд ОУ стандарт хэрэгжсэнээр зөвхөн банк төдийгүй, МУХБ-тай харилцагч бизнесийн байгууллагуудад ч шууд бус байдлаар нөлөөлж, байгууллагын тогтвортой хөгжлийн эерэг үр дүн авчрах далайцтай ажил болно гэж итгэж байна.

Our customers