CSMA (Certified Management System Auditor) сургалт зохион байгуулагдлаа.

CSMA (Certified Management System Auditor) сургалт зохион байгуулагдлаа.

Удирдлагын тогтолцооны стандарт хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад хөндлөнгийн аудит явуулах мэдлэг ур чадварыг олгох CMSA (Certified management System Auditor) сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Удирдлагын тогтолцоонд аудит явуулах мэргэжилтэнгийг бэлтгэх PECB байгууллагын албан ёсны, олон улсын энэхүү сургалт нь Монгол улсад анх удаа зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог. 

Уг сургалтыг PECB Байгууллагын PECB-Nordic бүсийн захирал н.Andres Carlstedt удирдан явуулав. Уг сургалтанд оролцож, олон улсын шалгалтаа амжилттай Оролцогч нар TIC Consulting групп-тэй хамтран ажиллах боломж бүрдэх юм. 

Сургалтанд оролцсон нийт Оролцогч нартаа талархал илэрхийлье.

 

 

Манай үйлчлүүлэгчид