PECB - PROFESSIONAL EVALUATION AND CERTIFICATION BOARD ENGLISH

PECB нь Салбарын Мэргэжилтэнгүүдийн чадавхийн Үнэлгээг хийж, тэдгээрийг Баталгаажуулдаг олон улсын итгэмжлэгдсэн байгууллага юм.Товчхондоо ISO стандартуудыг байгууллагад хэрэгжүүлэх (implementer) болон энэ талын сургалт болон аудитыг явуулах олон улсын мэргэжилтэнгүүдийг (expert) үнэлж, шаардлага хангасан мэргэжилтэнгүүдийг нотлон гэрчилгээ (certification) олгодог байгууллага юм. ISO стандартаар ажилладаг мэргэжилтэнийг үнэлдэг, гэрчилгээжүүлдэг дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, 3 том схем байдагын нэг нь PECB юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.pecb.org сайтаас авах боломжтой.

Обзерв Консалтинг нь Энэхүү байгууллагын Монгол дахь албан ёсны түншээр итгэмжлэгдэн ажилладагбөгөөд PECB –ийн хөтөлбөрөөр Чанарын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой дараах албан ёсны сургалуудын явуулах эрхийг авсан байдаг.

 

  • ISO9001 Introduction- Дээд удирдлага, менежерүүдэд зориулсан ерөнхий танилцуулгын 8 цагийн сургалт
  • ISO9001 Foundation- Хэрэгжүүлэх суурь ойлголтуудыг багтаасан, 16 цагийн сургалт
  • ISO9001 Implementer- Чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх мэргэжилтэнг бэлтгэх сертификаттай 5 хоногын сургалт


Харин бусад стандартуудын хувьд бид PECB байгууллагаас сургагч багшийг урин авчирч албан ёсны сургалтуудыг явуулах бүрэн боломжтой.
Энд дарж бидэнтэй холбогдож PECB-ийн албан ёсны сургалтуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

 

Our customers