Сургалтын хуваарь

Манай сургалтын үйлчилгээний ГОЛ ОНЦЛОГ нь бид тухайн байгууллагад яг ямар асуудал, чиглэлд сургалт хэрэгтэй байна түүнийг нь тогтоож тодорхойлоод түүнд нь нийцүүлж сургалт явуулдаг. Сургалтуудад хэнд зориулагдсан гэдгээс хамааран агуулга, хэлбэр нь бас өөр өөр байх нь бий.

Сургалтын үйлчилгээний ерөнхий загвар

Зөвхөн өөрийн байгууллагадаа дотоод сургалт (in house)авахын давуу тал буюу ач холбогдол:

  • Танай байгууллагын онцлог, нөхцөл байдал, өнгөрсөн түүхэнд гарч байсан асуудал гэх мэтийг та судласаны үндэсэн дээр сургалтыг зөвхөн танай байгууллагад зориулан хийдэг. Энэ туйлын өгөөжтэй, үр дүнтэй. Сургалтын дундуур багаар ажиллах дасгал нь танай өөрийн жишээ, тохиолдож байсан асуудлыг жишээгээр авдаг.
  • Байгууллагад дээр хийгдэх сургалтанд суусан бүх ажилтанууд ижил мэдлэг, мэдээллийг нэг дор авдаг нь ойлголтын зөрүү үүсч, улмаар үл ойлголцох эрсдлийг бууруулдаг

Сургалтын каталоги Татаж авах

 

 

Манай үйлчлүүлэгчид