Сургалтын үйлчилгээ

 

 

 

 

Training schedule 2014-2015


 

Бид удирдлагын тогтолцооны стандартуудаар өргөн хүрээний сургалтыг байгууллагад болон олон нийтэд санал болгодог.

Манай зөвлөх үйлчилгээнд байгаа бүх ISO-ийн стандартуудаар сургалтуудыг санал болгохоос гадна дурдсан стандартуудын  хүрээнд байгууллагын хүсэлтээр аливаа сургалтыг зохиомжлон явуулдаг. Өөрөөр хэлбэл байгууллагад хэрэгцээтэй, шаардлагатай байгаа сургалтыг тэдний хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн явуулдаг.

Удирдлагын тогтолцооны стандартуудын сургалтыг 4 түвшинд явуулдаг. Харин удирдлагын тогтолцооны дотоод аудиторын ISO 19011 сертификаттай сургалт явагддаг.

 

Ерөнхий мэдээллийг доорхи хүснэгтээс үзнэ үү.

 

2014 оны 2-р хагасын Сургалтын хуваарийг Энд дарж үзнэ үү.

 

 

Бид бизнесийн удирдлага болон Хүний хөгжил, Хэрэглэгчийн үйлчилгээ, Ажилтаны сэдэлжүүлэлт зэрэг чухал сэдвүүдүүдээр өргөн хүрээний сургалтуудыг байгууллагуудад санал болгодог. Манайхаас санал болгодог, эрэлт ихтэй зарим сургалтууд:

 • Хэрэглэгчийн үйлчилгээ буюу CRM
 • Байгууллагын Алсын хараа, Эрхэм зорилго
 • Процессийн анализ
 • Багийн хамтын ажиллагаа
 • Networking буюу өөрийн сүлжээг бий болгох
 • Цагийн менежмент
 • Манлайлал
 • Ажлын байран дахь аз жаргал 

Энд дарж сургалтын танилцуулгыг татаж авна уу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзерв Консалтинг нь Хөдөлмөрийн яамнаас итгэмжлэгдсэн

(Гэрчилгээ № 20-1/21) ХАБЭА-н сургалт явуулах эрх бүхий байгууллага юм. 

Бид байгууллагын хүсэлтээр доорхи зорилтот бүлгийн сургалт явуулдаг.

Эрсдэлд сууриласан сургалтыг байгууллага дахь бодит аюул болон эрсдэлд суурилан, бодит нөхцөл байдалд үндэслэн боловсруулж, хөрсөн дээр нь буусан байдлаар зохиомжлон явуулна.

Бид салбартаа мэргэшсэн, хүлээн зөвшөөрөгдсөн, дадлага туршлагатай мэргэжилтэн, сургагч багш нартай хамтран ХАБЭА-н сургалтуудыг явуулдаг бөгөөд байгууллагын онцлог, хэрэгцээн дээр тулгуурлан үл давтагдах сургалтыг зөвхөн тухайн Үйлчлүүлэгчид зориулан боловсруулж явуулдаг.

Та манай ХАБЭА-н өргөн хүрээний сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Энд дарж бидэнтэй холбогдно уу. 

PECB нь (Professional Evaluation and Certification Board) –нь Салбарын Мэргэжилтэнгүүдийн чадавхийн Үнэлгээг хийж, тэдгээрийг Баталгаажуулдаг олон улсын итгэмжлэгдсэн байгууллага юм.Товчхондоо ISO стандартуудыг байгууллагад хэрэгжүүлэх (implementer) болон энэ талын сургалт болон аудитыг явуулах олон улсын мэргэжилтэнгүүдийг (expert) үнэлж, шаардлага хангасан мэргэжилтэнгүүдийг нотлон гэрчилгээ (certification) олгодог байгууллага юм.  ISO стандартаар ажилладаг мэргэжилтэнийг үнэлдэг, гэрчилгээжүүлдэг  дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн,  3 том  схем байдагын нэг нь PECB юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.pecb.org сайтаас авах боломжтой.

Обзерв Консалтинг нь Энэхүү байгууллагын Монгол дахь албан ёсны түншээр итгэмжлэгдэн ажилладагбөгөөд PECB –ийн хөтөлбөрөөр Чанарын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой дараах албан ёсны сургалуудын явуулах эрхийг авсан байдаг.

 • ISO9001 Introduction- Дээд удирдлага, менежерүүдэд зориулсан ерөнхий танилцуулгын 8 цагийн сургалт
 • ISO9001 Foundation- Хэрэгжүүлэх суурь ойлголтуудыг багтаасан, 16 цагийн сургалт
 • ISO9001 Implementer- Чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх мэргэжилтэнг бэлтгэх сертификаттай 5 хоногын сургалт

 

PECB-ийн сертификаттай ОЛОН УЛСЫН сургалтууд

Бид доорхи PECB-ийн албан ёсны олон улсын сургалтуудыг PECB байгууллагаас сургагч багшийг урин авчирч Харин бусад стандартуудын хувьд бид явуулах бүрэн боломжтой.

 • INTRODUCTION- Дээд удирдлага, менежерүүдэд зориулсан ерөнхий танилцуулгын 8 цагийн сургалт
 • FOUNDATION- Хэрэгжүүлэх суурь ойлголтуудыг багтаасан, 16 цагийн сургалт
 • IMPLEMENTER- Чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх мэргэжилтэнг бэлтгэх сертификаттай 5 хоногын сургалт
 • LEAD AUDITOR- Удирдлагын тогтолцооны аудитор бэлтгэх гэрчилгээт сургалт (ISO19011)

Энд дарж бидэнтэй холбогдож PECB-ийн албан ёсны сургалтуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.Фото цомог

Манай үйлчлүүлэгчид