БИДНИЙ ТУХАЙ

КОМПАНИЙ ТУХАЙ

2011 оноос хойш Обзерв консалтинг нь зөвлөх, сургалт, менежментийн системийн стандартыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна.

2014 оны 1-р улиралд бид хөндлөнгийн (2-р тал) аудитаар бие даасан аудитын үйлчилгээг эхлүүлсэн.

Бид дараах салбарууд дээр ажилласан. Хүнсний үйлдвэрлэл, боловсруулалт, Гадаад худалдаа, түгээлт, Барилгын материал боловсруулах, Банкны үйлчилгээ, Эрчим хүч Харилцаа холбоо

Previous
Next
0 +
ЖИЛИЙН ТУРШЛАГА
0 +
МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ
0 +
ХЭРЭГЖСЭН ТӨСӨЛ
0 +
ҮЙЛЧИЛҮҮЛЭГЧИД

Эрхэм зорилго: Knowledge to

БИЗНЕСИЙН ТӨГӨЛДӨРШЛИЙН ТӨЛӨӨ
Мэдээлэл авах
МЭДЛЭГИЙГ БОДИТЖУУЛНА
Мэдээлэл авах
ЗӨВЛӨХИЙН ЁС ЗҮЙ
Мэдээлэл авах
Previous
Next

МЭДЛЭГИЙГ

 

Бизнесийн байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх, байгууллагын илүү процессжиж, системжсэн засаглалтай болгох, удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд үнэ цэнэ оруулах зорилготойгоор 2011 онд үүсгэн байгуулагдсан. Уриа: Бизнесийн төгөлдөршлийн төлөө Эрхэм зорилго- Мэдлэгийг бодитжуулна Бидний түүхийг дараах зураг харуулна.

ТҮҮХ БА АМЖИЛТ

Бид мэргэжлийн сургалт, зөвлөх үйлчилгээний байгууллагын хувьд өөрийн үндсэн үйл ажиллагаанд хамаарах процессуудыг нарийн чанд удирдлага, зохион байгуулалттайгаар удирдаж ажилладаг.

Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний хувьд Зөвлөхийн мэргэжлийн ур чадвар төслийн үр дүнд маш чухал байдаг. Тиймээс бид үр дүнтэй Зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтын процедурыг бий болгосон.

МАНАЙ ЗӨВЛӨХҮҮД

САЛБАРЫН ЭКСПЕРТҮҮД

Зөвлөх үйлчилгээний үр дүн болон амжилт нь Зөвлөхийн хичээл зүтгэлээс гадна,  үйлчлүүлэгчийн хамтын ажиллагаа, хүлээн зөвшөөрөл, үүрэг амлалт, хичээл зүтгэлээс ихээхэн хамаарна. 

Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний хувьд Зөвлөхийн мэргэжлийн ур чадвараас гадна ёсзүй, хувийн чанар, чухал. ОБЗЕРВ Консалтинг ЗҮБ-ийн Зөвлөхийн ёс зүйн зарчмуудыг үзнэ үү. Сургалтын контент боловсруулах процедурыг эндээс үзнэ үү.

ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ПРОЦЕСС

ПРОЦЕC 1

ПРОЦЕC 2

ПРОЦЕС 3