April 2022

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ МЕНТОРИНГ 2022 ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА

Eвропын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж буй “БИЗНЕС_ЭРХЛЭГЧ_ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ_ХӨГЖҮҮЛЭХ_МЕНТОРИНГ_2022” хөтөлбөрийн Ментий & Менторын сонгон шалгаруулалтын бүртгэл эхэлж байгааг дуулгахад таатай байна.…

View details