Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй хүнс үйлдвэрлэхэд анхаарах зүйлс