ПРОЦЕСИЙН САЙЖРУУЛАЛТ

Play Video

ПРОЦЕСИЙН САЙЖРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ


Процессыг удирдаж чадаж байгаа байгууллага хүнээс хамаарах хамаарлыг багасгаж, тогтолцоог бүрдүүлж, өвийг бүтээж чаддаг. Эсрэгээрээ процессыг удирдаж чадаагүй бол, ажлын үр дүн, амжилт нь хүнээс хамаарч байгууллага, хүний хандлага, хүмүүжлийн хараат болдог.

МЕНЕМЖЕНТИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНД БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ПРОЦЕСУУДЫГ

гурван түвшинд ажилладаг гэж үздэг.

ЯАГААД ПРОЦЕСИЙН УДИРДЛАГА ВЭ?

  • Байгууллагад тулгардаг олон ужиг болон төвөгтэй асуудлын эх үүсвэр нь процессын удирдлага бэхжээгүйтэй холбоотой байдаг.
  • Олон байгууллагад Удирдахуйд хамаарах процесс үр дүнтэй бий болоогүйн улмаас амжилт нь хадгалагдахгүй алдагдаж байдаг.
  • Бизнесийн байгууллагын хувьд зайлшгүй ач холбогдол өгөх чиглэл бол процессын удирдлага юм.
  • Бид процессын удирдлагын хүрээнд бодит үр дүнд хүргэх амлалт бүхий ноү-хау-г бий болгож та бүхэнд санал болгож байна.