Хүнсний Биотерроризм

🍄Хүнсний_биотерроризм гэж юу вэ?🍄

🍎2002 онд ДЭМБ-аас хүнсний биотерроризмыг дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг🗣:
"Хүн амыг гэмтээх эсвэл үхэлд хүргэх болон/эсхүл нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн тогтвортой байдлыг алдагдуулах зорилготойгоор хүнсийг 🌑хими, биологи эсвэл цацраг идэвхт бодисоор санаатайгаар 🤢бохирдуулах үйлдэл буюу 🔥заналхийлэл".
ISO22000 стандартад хүнс "санаандгүй" байдлаар бохирдохоос урьдчилан сэргийлдэг, хянах тогтолцоо болох 🍏HACCP багтдаг.
Тэгвэл үүнээс хүнсийг "санаатайгаар" бохирдуулахаас буюу биотерроризмаас хэрхэн урьдчилан сэргийлж, хамгаалж болох вэ гэдэг асуулт урган гарна. Хариулт нь 🍀FSSC22000 стандарт. Уг стандарт нь өөртөө хүнсний луйвраас хэрхэн сэргийлэх (⛱VACCP) болон хүнс хамгааллыг хэрхэн хийх (⛱TACCP) талаар 2 гол нэмэлт шаардлагыг багтаасан байдаг. Тийм ч учраас ISO22000 стандартын дараагийн түвшний стандарт гэдгийг мэргэжилтнүүд хүлээн зөвшөөрдөг.