Төмөрбаатар ПҮРЭВХАТАН

Чанарын удирдлагын тогтолцоо, хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцоо хариуцсан зөвлөх

Пүрэвхатан

Боловсрол:

  • Үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн аспирант
  • Бизнесийн удирдлагын магистр
  • Математикийн ухааны магистр
  • Инженерийн математикийн бакалавр

Албан тушаал: Чанарын Удирдлагын Тогтолцоо, Хүнсний Аюулгүй Байдлын Тогтолцоо хариуцсан зөвлөх

www.observeconsulting.com

Вебсайт

purevkhatan.t@localhost

И-мейл