QR кодыг уншуулна уу

Уг кодыг уншуулсанаар манай байгууллагаас зарласан дараах үйл ажиллагааны мэдээллийг цаг алдалгүй авч байх боломжтой.

  • Төлөвлөгөөт сургалт
  • Зарлагдсан хөтөлбөр 
  • Удахгүй болох эвэнт, арга хэмжээ

 

 Төлөвлөгөөт сургалтууд

зарлагдсан хөтөлбөр 


Хүсэлт гаргах