ISO стандартуудын Зөвлөх үйлчилгээний процесс

ISO стандарт нэвтрүүлэх зөвлөх Үйлчилгээний процесс

Бид аливаа стандарт хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээг эхлүүлэхэд нухацтай ханддаг. Дараах процесс зураглал нь бидний зөвлөх үйлчилгээг эхлүүлэхийн өмнө хийгддэг гол алхамуудыг харуулна.

Алхам 1 |Хүсэлт хүлээн авах


Алхам 2 | Уулзалт хийх
Алхам 3 | ЗӨРҮҮНИЙ ШИЖИЛГЭЭ ЯВУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ
Алхам 4 | ҮНИЙН САНАЛ ГАРГАХ
АЛХАМ 5 | ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ