УРИА

ТАНЫ БИЗНЕСИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ, ТӨГӨЛДӨРШЛИЙН ТӨЛӨӨ


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ҮНЭ ЦЭНИЙГ БҮТЭЭЖ, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛД ХӨТӨЛНӨ.БИДНИЙ АЖИЛЛАДАГ ЧИГЛЭЛ

 • ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН УДИРДЛАГА (ХАБЭА, БО, Эрчим хүч)
 • ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН УДИРДЛАГА
 • ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА
 • ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
 • ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА
 • ПРОЦЕССЫН УДИРДЛАГА БА САЙЖРУУЛАЛТ
 • ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА (ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ)
 • ХАБЭА-Н УДИРДЛАГА
 • ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ УДИРДЛАГА
 • БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ХЯНАЛТ, АУДИТЫН УДИРДЛАГА
 • ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ УДИРДЛАГА
 • МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН УДИРДЛАГА (СИСТЕМИЙН ИНТЕГРАЧЛАЛ)

МЭРГЭЖЛИЙН ХАНДЛАГА

Бид мэргэжлийн сургалт, зөвлөх үйлчилгээний байгууллагын хувьд өөрийн үндсэн үйл ажиллагаанд хамаарах процессуудыг нарийн чанд удирдлага, зохион байгуулалттайгаар удирдаж ажилладаг.

Аливаа менежментийн зөвлөх үйлчилгээний төслийн удирдлагын хувьд бид төслийн удирдлагын ISO21500 стандартын дагуу Эхлүүлэх- Төлөвлөх-Хэрэгжүүлэх- Үнэлэх, Хаах (Initiation- Planning-Implementation- Controlling- Closing) үе шатуудад хувааж удирддаг. Төслийн удирдлагын талаар энд дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний хувьд Зөвлөхийн мэргэжлийн ур чадвар төслийн үр дүнд маш чухал байдаг. Салбартаа танигдаж, илүү шинжлэх ухаанч, систематик хандлагатай ажилладаг менежментийн зөвлөхүүд ба сургагч багш нараас манай зөвлөхүүдийн нөөц бүрддэг. Тиймээс бид үр дүнтэй Зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтын процедурыг бий болгосон. энд дарж үзнэ үү.

Бидэнтэй ажиллаж буй зөвлөхүүдийн мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх нь бидний байнгын зорилго байдаг. Зөвлөхийн хөгжүүлэх дотоод хөтөлбөрийг (CDP) хэрэгжүүлдэг.


ОБЗЕРВ Консалтингийн

УДИРДЛАГЫН БАГ


Д. Отгонбат

Гүйцэтгэх захирал

Ё. МӨНХТУНГАЛАГ 

Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал 

Ч. Дүүрэнгэрэл 

Сургалтын менежер 

О. НОМУЛУН  

Захиргааны менежер & Зөвлөх

Э. БОЛОРТУЯА  

Борлуулалт, CR&PR менежер 

зөвлөхүүдийн товч танилцуулга

Д.Отгонбат

Менежментийн мэргэшсэн зөвлөх

 • ISO менежментийн тогтолцоонууд (ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO31000, ISO50001) 
 • Бизнесийн удирдлага 
 • Менежментийн тогтолцооны тэргүүлэх аудитор  
 • Менежментийн тогтолцооны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч

О.номулун

Байгаль орчны менежментийн зөвлөх

 • Байгаль ашиглалт хяналт үнэлгээ
 • Бизнесийн Удирдлага
 • ISO14001 БО-ны менежментийн тогтолцооны дотоод аудитор  
 • Нэгдмэл менежментийн тогтолцоо
 • Төсөл, хөтөлбөрийн зохицуулалт

А.Эрдэнэчимэг

Хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөх

 • Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технолгич
 • Менежментийн тогтолцооны аудитор 
 • ISO9001 ЧМТ-ны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч
 • ISO22000 ХАБ-ын тогтолцооны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч, аудитор 

А.Эрдэнэчимэг

Хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөх

 • ХАА бүтээгдэхүүний хими, технологич
 • HACCP тогтолцоог хэрэгжүүлэгч
 • ISO22000 ХАБ-ын тогтолцооны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч, аудитор 

С.Тэмүүлэн

Хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөх 

 • Хүнсний биотехнолги
 • ISO9001 ЧМТ-ны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч
 • ISO22000 ХАБ-ын тогтолцооны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч, аудитор 

Ц.онон

Чанарын менежментийн тогтолцооны зөвлөх 

 • Бизнесийн удирдлага
 • Менежментийн тогтолцооны аудитор
 • ISO9001 ЧМТ-ны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч
 • Хүний нөөцийн менежментийн тогтолцооны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч, аудитор
 • Манлайлал 

Ц.Саранцэцэг

Чанарын менежментийн тогтолцооны зөвлөх 

 • Бизнесийн удирдлага
 • Менежментийн тогтолцооны тэргүүлэх аудитор
 • ISO9001 ЧМТ-ны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч
 • Хүний нөөцийн менежментийн тогтолцооны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч, аудитор
 • Процесс менежмент, гүйцэтгэлийн менежмент

Ж.Мөнхтунгалаг

Чанарын менежментийн тогтолцооны зөвлөх 

 • Бизнесийн удирдлага
 • ISO9001 ЧМТ-ны тэргүүлэх аудитор
 • ISO9001 ЧМТ-ны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч
 • Хүний нөөцийн менежмент 

Г.Батханд

Чанарын менежментийн тогтолцооны зөвлөх

Ментор, коуч 

 • Бизнесийн удирдлага
 • ISO9001 ЧМТ-ны тэргүүлэх аудитор
 • ISO9001 ЧМТ-ны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Хувь хүнийг хөгжүүлэх, багийг чиглүүлэх зохион байгуулах  

Ч.Дүүрэнгэрэл

Чанарын менежментийн тогтолцооны зөвлөх

 • ISO9001 ЧМТ-ны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч
 • ISO9001 ЧМТ-ны дотоод аудитор
 • Холбооны инженер

Ж.дэлгэрцэцэг

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцооны зөвлөх 

 • ISO45001 ХАБЭА-н менежментийн тогтолцооны тэргүүлэх аудитор, хэрэгжүүлэгч
 • ISO9001 ЧМТ-ны аудитор
 • ХАБЭА-н сургагч багш

Н.Тунгалаг

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцооны зөвлөх 

 • ISO45001 ХАБЭА-н менежментийн тогтолцооны тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч
 • ISO45001 ХАБЭА-н аудитор
 • Төрийн удирдлагын магистр

ё.мөнхтунгалаг

Эрчим хүчний менежментийн тогтолцооны зөвлөх 

 • Эрчим хүчний менежмент
 • ISO50001 эрчим хүчний менежментийн тогтолцооны хэрэгжүүлэгч, аудитор
 • ISO9001 ЧМТ-ны аудитор
 • Бизнесийн удирдлага
 • Хүний нөөцийн менежмент 
 • Бүтээмжийн мэргэжилтэн

Э.Болортуяа

Эрчим хүчний менежментийн тогтолцооны зөвлөх 

 • Эрчим хүчний менежмент
 • ISO50001 эрчим хүчний менежментийн тогтолцооны хэрэгжүүлэгч, тэргүүлэх аудитор
 • Тогтвортой хөгжил, тойрог эдийн засаг, ногоон эдийн засгийн шилжилт
 • Хүлэмжийн хийн ялгарлын тооллого

ГАДААД ГИШҮҮНЧЛЭЛ & ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Бид гадаадын олон ААНБ, мэргэжлийн холбоод ТББ-уудтай олон талын хамтын ажиллагаатай. 

ДОТООД ГИШҮҮНЧЛЭЛ& ХАМТЫН АЖИЛЛАГААТАЙ БАЙГУУЛЛАГА, ХОЛБОО

Бид дотоодын олон ААНБ, мэргэжлийн холбоод ТББ-уудтай олон талаар хамтын ажиллагааг өрнүүлж, олон төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг зохион байгуулдаг. 

videos

БИДНИЙ ТУХАЙ 

Компанийн товч тҮҮХ 

Компанийн товч танилцуулга видео

КОМПАНИЙН 10 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН ТАНИЛЦУУЛГА ВИДЕО

Компанийн 10 жилийн ойн баярын хүрээнд хийгдсэн товч танилцуулга видео

БИДНИЙ ТУХАЙ ТООН ХЭЛЭЭР

Компани үйл ажиллагаа, амжилт, түүхийн талаар тоон хэлээр

"Сайн байна уу Захиралаа" нэвтрүүлэгт оролцов

" Сайн байна уу Захирал аа" нэвтрүүлэгт Обзерв Консалтинг Зөвлөх үйлчилгээний байгууллагын Үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий захирал Дашдаржаагийн Отгонбат .. Нэвтрүүлэг 2020.05.20-ны Лхагва гаригийн 21 цагаас гарна
Хөтлөгч Б.Лхагважав.Бизнесийн Ухааны доктор. эрх зүйч

ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭНДЧИЛГЭЭ

Компанийн 10 жилийн ойн баярын хүрээнд манай зарим Харилцагчдаас бидэнд ирүүлсэн мэндчилгээг хүлээн авна уу.

СТАР ТВ-ийн "эхлэх цэг" нэвтрүүлэгт зочноор оролцов.

Сэдэв: Бизнес эхлэх, Бизнесийн удирдахуй, Удирдагчийн зан төлөв, Хувь хүний хөгжил

ISO-гоо амьдаруулъя

Олон ААНБ-ууд ямар нэг ISO стандарт хэрэгжүүлсэн байдаг боловч, хэрэгжүүлсэн стандартынхаа үр шимийг хүртэж чадаагүй, тогтолцоо систем бодитоор бий болоогүй байх нь бий.

Бид эдгээр ААНБ-уудад зориулсан "ISO-гоо амьдаруулъя" тусгайлсан үйлчилгээг бий болгосон.

Зөгийн балны "Томоко" брэндийг үйлдвэрлэгч Михачи ХХК дээр ажилласан талаар энэхүү танилцуулгыг үзнэ үү.