ХамтраХ НЬ

хүч ЮМ


ГАДААД ТҮНШҮҮД

Хамтын ажиллагаа 2013 оноос 

Бид Канадад төвтэй байгууллагын болон хувь хүний баталгаажуулалтын PECB байгууллагатай 2013 оноос хамтран ажиллаж байна. Бид уг байгууллагын Монгол хамгийн анхны бөгөөд хамгийн өргөн хэлбэрийн түншлэгч байгууллага юм. 

- Сургалтын албан ёсны түнш байгууллага (Authorized Training Partner)

- Баталгаажуулалтын аудитын үйлчилгээнийалбан ёсны зуучлагч байгуулага (Reseller partner)


 https://pecb.com/en/newsDetail?nid=40&lid=1  

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 2016 ОНООС

Германы алдарт TUV Rheinland байгууллагатай стратегийн түншлэлийн гэрээг 2016 онд байгуулан хамтран ажиллаж байна. 

Бидний хамтын ажиллагааны цар хүрээ

  • Тогтолцооны баталгаажуулалт
  • Хувь хүний сургалт, баталгаажуулалт
  • Байгууллагын захиалгат сургалт 
  • Туршлага судлах аял

TUV Rheinland байгууллагын талаар www.tuv.com  сайтаас мэдээлэл үзнэ үү. 

ДОТООД ТҮНШ, ПАРТНЕР БАЙГУУЛЛАГУУД