ОБЗЕРВ Консалтинг ЗҮБ нь сургалтаар дамжуулан харилцагч байгууллагын бизнесийн төгөлдөршилд бодитой хувь нэмэр оруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалтын үйлчилгээнд өндөр ач холбогдол өгөн ажилладаг. Бид Монголын бизнесийн жижиг, дунд, том, тэргүүлэгч 90 гаруй аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллаад байна. Энэ хугацаанд бизнесийн ололт амжилт, түүнд хүргэсэн тэргүүн туршлагуудыг судалж, тулгамдаж буй нийтлэг хүндрэл, сул тал, алдаа дутагдлыг сайжруулахад хамтран ажиллаж байна. 

 Бид харилцагчдадаа олон улсын удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө, сургалт, аудитын цогц систем санал болгодог 

 Бид байгууллагын хүсэлт, бодит хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн сургалтын хөтөлбөрийг дизайналан захиалгат сургалт явуулдаг 

 Бид нэг удаагийн бус “тасралтгүй сайжруулалтыг бий болгох” эргэх холбоотой хамтын ажиллагааг эрхэмлэдэг

 Бид зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдгийн хувьд тулгамдаад буй бодит асуудал дээр үндэслэн сургалт явуулдаг учраас сургалтын өгөөж хөрсөнд буусан, практик хэрэглээнд илүү ойр болдог. 

Бизнесийн салбар бүрд ажиллаж буй практик туршлагатай, шинийг эрэлхийлэгч, мэргэжлийн сургагч багш нартай бөгөөд бид захиалагч байгууллагын сургалтын хэрэгцээг оношлон, хүлээлтэд үндэслэсэн сургалтын хөтөлбөр дизайнлан сургалт явуулах ба сургалтын үр дүнг үнэлэн, сургалтын өгөөжийг байгууллагад ажил болгоход бүх талаар дэмжиж ажилладаг.

Уриа: Мэдлэгийг Бодитжуулна

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРЛҮҮД

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ

Байгууллагын захиалгат сургалт

Харилцагч байгууллагын хүсэлт, бодит хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн сургалтын хөтөлбөрийг тусгайлан дизайнлаж, харилцан тохирсон хугацаанд зохион байгуулах сургалт
Click Here

ОЛОН НИЙТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ СУРГАЛТ

Олон нийтийн төлөвлөгөөт сургалт

Сургалт болох хугацаа, сэдэв агуулга зэргийг урьдчилан товлож олон нийтэд нээлттэй зарлан анги бүрдүүлж товлосон хугацаанд төлөвлөгөөт хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулах сургалт.
Click Here

БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллагын сургалтын хэрэгцээ тодорхойлох үйлчилгээ

Click Here

БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДЫГ СУРГАЖ ХӨГЖҮҮЛЭХ АУТСОРСИНГИЙН БАГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллагын ажилтнуудыг сургаж хөгжүүлэх аутсорсингийн багц үйлчилгээ (C plus):

Click Here

ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ПРОЦЕС

Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох

- Топ удирдлагуудтай уулзана
- Хүний нөөцийн менежертэй уулзана
- Ажилтнуудтай уулзана

Cургалтыг удирдан явуулах

- Хэрэгцээнд тулгуурласан сургалтын багц тодорхойлно
- Сургалтын зорилтот контентыг хөгжүүлнэ
- Сургалтын хүргэх хэлбэрийг тодорхойлно
- Сургалтын төлөвлөгөөг гаргана
- Сургалтыг удирдан явуулна

Сургалтын үнэлгээ мониторинг

Үр дүнгийн хяналт мониторинг хийх (Тоо ба чанарын үзүүлэлтээр)

Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох

- Үр дүнд үндэслэн тайлан боловсруулж өгөх
- Зөвлөмжийг өгөх

Сургалтыг явуулахдаа бид идэвхтэй оролцоонд тулгуурлан дараах арга хэлбэрээс тохирох арга зүйг сонгон хүргэдэг. Үүнд:

Эрэлттэй сургалтууд
Дотоод аудитор бэлтгэх сургалт HACCP тогтолцоо хэрэгжүүлэх нь сургалт Хүнсний эрүүл ахуйн сургалт ХАБЭА нийт ажилтны сургалт
Онцлох сургалт
Процессын удирдлага HACCP ЖДҮ хөтөлбөр г.м
Шинэ сургалтууд
Хэлэлцээр хийх урлаг г.м
Click Here
Previous
Next

БИДНИЙ ДАВУУ ТАЛ

Сургалтын материал гарын авалгаар хангана.

Кейс дасгалууд нэгдсэн стандарттай, бөгөөд байгууллагын нөхцөл байдал, хэрэгцээнд буулгаж хувиргадаг.

Сурсан зүйлээ хэрэгжүүлэх тал дээр

СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СЭТГЭГДЛҮҮД

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

Бид сургалтын үйлчилгээнд дараах тарифыг мөрддөг.
$ 39
99
Monthly
  • List Item #1
  • List Item #2
  • List Item #3
ҮНЭ

ТӨВӨВЛӨГӨӨТ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

November 2022
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930