БИЗНЕС ОНОШИЛГОО

EXPONENTIAL BUSINESS

EXPONENTIAL BUSINESS ГЭЖ ЮУ ВЭ?

 

 1. Бизнест болон үйл ажиллагаанд оношилгоо хийх
 2. Байгууллагын сул ажиллаж буй менежментийн чиглэлд тусгайлсан аутсорсинг үйлчилгээг дизайнлах, хүргэх (Жнь: Байгууллагын дээд түвшний стратеги, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, сургалт хөгжил, хэрэглэгчийн үйлчилгээ, Хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцаа, тактикийн маркетинг гэх мэт)
 3. Байгууллагын үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй богино хугацаанд шийдэх боломжтой асуудлыг төсөлжүүлэн 55 хоногт багтаан зөвлөх үйлчилгээг хүргэж, үр дүнг гаргах

ЗОРИЛГО

Бизнест, үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй тодорхойлсон асуудлыг шийдвэрлэж процессын ба бизнесийн үр дүнг гаргах

ХЭНД ӨГӨӨЖ ӨГӨХ

Том, дунд, жижиг үйлдвэр, аж ахуйн нэгж

ХЭНД ХҮРГЭГДЭХ?

ОНОШИЛГОО
25%
ШИЙДЭЛ БОЛОВСРУУЛАЛТ
25%
ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ
25%
ӨСӨЛТ, ҮР ДҮН
25%

Үр дүнг цаашид хадгалахын тулд хүнийг бэлтгэх нь чухал. Мэдлэгийг байгууллагад шилжүүлэх, шаардлагатай ур чадварыг сургалт ба көүчингээр өгөгдөнө. Иймд Зөвлөх талын мэдлэгийг дараах аргуудаар байгууллагад үлдээнэ.

 • Байгууллагын оперэшн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний анхан, дунд, ахлах менежерүүдийг чадавхижуулах “Дижитал эриний менежер” хөтөлбөрийг байгууллагад шаардлагатай ур чадварыг олгох, хөгжүүлэхэд чиглэн шинэчилж боловсруулж, удирдан зохион байгуулж, сургалт хөгжлийн системийг үүсгэх, хөгжүүлэх
 • Зөвлөх үйлчилгээний хүргэлтэд хийгдэх сургалтын чиглэл
 • Байгууллагын стратеги, Стратегийн менежментийн арга хэрэгслэлүүд
 • Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний менежментийн арга, аргачлалууд
 • Хаягдалгүй үйлдвэрлэлийн менежмент (Lean management), Чанарын хуучин ба шинэ 7 арга
 • Көүчинг, менторинг, Шийдвэр гаргалт, түүний арга техник, Хэлцэл хийх арга, техник
 • Бизнесийн статистик, дата анализ, Үйлдвэрлэлийн эдийн засаг
 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, хэлбэржүүлэлтийн scrum аргачлал, воркшоп
 • Lean Six Sigma шар, ногоон, хар бүсний сургалтууд, Lean Six Sigma-н 50 арга хэрэгслэл

Аливаа сургалт нь дараах агуулгыг тэгш хамруулсан байдаг.

Аливаа сургалт нь дараах агуулгыг тэгш хамруулсан байдаг.

Play Video

МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

KNOWLEDGE TO Reality