ПРОЦЕСС АНАЛИЗ & САЙЖРУУЛАЛТ

ПРОЦЕССЫН АНАЛИЗ& САЙЖРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

Процессыг удирдаж, сайжруулж чадаж байгаа байгууллага хүнээс хамаарах хамаарлыг багасгаж, тогтолцоог бүрдүүлж, өвийг бүтээж чаддаг. 

Процессын удирдлага нь процесст олон арга хэрэгсэл ашиглан шинжилгээ анализ хийж одоогийн нөхцөл байдлыг тогтоож (as is) сайжруулах боломжийг үнэлэн тодорхойлж (to be), түүнийг хэрэгжүүлэн үр дүнг хянах замаар тасралтгүй ажилладаг.

Гарсан алдаа ба үүссэн проблемийн 80% нь процессоос хамаардаг, хүнээс биш. Тиймээс хүнийг биш, процессыг удирдах нь удирдлагын хийх ёстой ажил юм.

Э.Деминг

ЯАГААД ПРОЦЕСИЙН УДИРДЛАГА ЧУХАЛ ВЭ?

  • Байгууллагад тулгардаг олон ужиг болон төвөгтэй асуудлын эх үүсвэр нь процессын удирдлага бэхжээгүйтэй холбоотой байдаг.
  • Олон байгууллагад Удирдахуйд хамаарах процесс үр дүнтэй бий болоогүйн улмаас амжилт нь хадгалагдахгүй алдагдаж байдаг.
  • Бизнесийн байгууллагын хувьд зайлшгүй ач холбогдол өгөх чиглэл бол процессын удирдлага юм.
  •  

Бид процессын анализ, сайжруулалтын хүрээнд манай олон харилцагчидаар өндөрөөр үнэлэгдсэн бодит үр дүнд хүргэх Сургалтын үйлчилгээЗөвлөх үйлчилгээг та бүхэнд санал болгож байна.