6 SIGMA (6σ)

Асуудал агнах менежментийн арга: 6 sigma (№189)

6 Sigma гэж юу вэ?

6 sigma нь Чанар, бүтээмж, процессын удирдлагын хүрээнд бий болсон бүхий л онол, тэргүүн туршлагууд, арга хэрэгслүүдэд үндэслэдэг ба DMIAC циклийн аргачлалаар чанарыг хадгалангаа зардлыг бууруулж, бодит санхүүгийн үр дүнг гаргах Lean management-ийг хэрэгжүүлэх боломжийг ААНБ-д олгодог.  6 sigma нь байгууллагад олон талаар бодит үр ашиг өгөхийн зэрэгцээ 6 sigma төсөлд ажилласан ажилтануудад  мэдлэг, чадварын хөгжилд үлэмж үнэ цэн өгдөг.

ААНБ-уудын хувьд 6 сигма хэрэгжүүлэх нь “хурууны үзүүрээр хийчих” ажил биш юм.  Харин өргөн мэдлэг, ойлголт, системтэй ажиллагаа (DMAIC суурьтай), дэмжлэг ба манлайлалтайгаар хэрэгжүүлвэл хэмнэлт гарах, зардлын буурах, үйл ажиллагаа хурдсах, далд алдагдлууд буурах гэх мэтээр дүн нь санхүүгийн үзүүлэлтээр илэрхийлэгдэж бодитойгоор гардаг.

6 sigma захиалгат сургалт (2)

Бид ААНБ-ын захиалгаар 6 sigma шар бүс (yellow belt) болон ногоон бүсийн (green belt) сургалтуудыг явуулдаг.

6 sigma захиалгат сургалт нь дараах 2 байдлаар явагдана.

Захиалгат сургалтын үйлчилгээний санал авахыг хүсвэл бидэн холбогдох эсвэл доорхи товчлуурыг дарж маягтыг бөглөн илгээж бидэнтэй холбогдоорой.

6 sigma зөвлөх үйлчилгээ 

Бид 6 sigma төсөл хэрэгжүүлж буй ААНБ-уудад дараах үйлчилгээг санал болгож байна.

 • 6 sigma төсөл хэрэгжүүлэх угтвар нөхцлийг үнэлэх, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ (6 sigma төсөл хэрэгжүүлэхээр сонирхож буй ААНБ-д тохиромжтой)
 • 6 sigma төслийн хэрэгжилтийг үнэлэх, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ (6 sigma төсөл хэрэгжүүлж буй эсвэл хэрэгжүүлсэн ААНБ-д тохиромжтой)

Зөвлөх үйлчилгээний санал авахыг хүсвэл доорхи товчлуурыг дарж маягтыг бөглөн илгээж бидэнтэй холбогдоорой.


МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

 Олон улсын сертификаттай PECB -ийн албан ёсны сургалтууд

6 Sigma Yellow Belt

Why should you attend?

Six Sigma Yellow Belt training enables you to learn about the fundamental principles of Six Sigma. During this training course, you will be able to understand the main problem solving tools and techniques, and the DMAIC process.

After completing this course, you can sit for the exam and apply for a “PECB Certified Six Sigma Yellow Belt” credential. A PECB Six Sigma Yellow Belt Certificate shows that you have understood the fundamental methodologies of Six Sigma.

Who should attend?

 • Individuals committed to process improvement
 • Individuals seeking to gain knowledge about the Six Sigma methodology
 • Individuals interested to pursue a career in process improvement

Learning objectives

 • Understand the basic concepts of Six Sigma Yellow Belt
 • Acknowledge the value of Six Sigma to an organization
 • Understand the Six Sigma Yellow Belt tools and techniques used to improve processes, customer satisfaction and efficiency

Educational approach

 • Lecture sessions are illustrated with practical questions and examples
 • Practical exercises include examples and discussions
 • Practice tests are similar to the Certification Exam

Сургалтанд хамрагдахад шаардагдах угтвар нөхцөл

Байхгүй

6 Sigma Green Belt

 Why should you attend?

This training enables you to develop and certify the technical knowledge and skills of a Six Sigma Green Belt. The course is characterized by experiential learning, personalized labs, skill-based training, practical statistics, 1:1 attention, and immediately usable decision trees and job aides. Certification is based on a project simulation, in-class assignments, examination, and participation.

Who should attend?

 • Managers or consultants involved with and committed to process improvements
 • Individuals seeking to improve business, production, or service processes
 • Six Sigma project team leaders and/ or team members
 • Expert advisors seeking to master the implementation of Six Sigma projects

Learning objectives

 • Learn the fundamental principles of process improvement
 • Manage projects using the familiar DMAIC methodology
 • Leverage the GRES methodology for problem-solving
 • Apply basic statistical analyses when appropriate to support improvement efforts
 • Learn how to verify process improvements by using statistical and common sense methods
 • Facilitate Green Belt process improvement projects
 • Learn how to shift processes, reduce variation, stabilize processes, and improve their capabilities

Сургалтанд хамрагдахад шаардагдах угтвар нөхцөл

6 sigma “Шар бүс” сургалт дүүргэсэн байх/ 6 sigma талаар үндсэн ойлголт, мэдлэгтэй байх


Сургагч багш нар

Д.Отгонбат нь 2011 онд зөвлөх үйлчилгээний ОБЗЕРВ Консалтинг байгууллагыг үүсгэн байгуулж ажилласнаас хойш чанар, чанарын удирдлагын хүрээнд зөвлөгөө өгөх, лекц сургалт явуулах чиглэлүүдээр тасралтгүй ажиллаж байна. Энэ хугацаанд Монголын 100 гаруй бизнесийн байгууллагад менежментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсний  олонх нь чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO9001 стандартыг хэрэгжүүлэх төслүүд байсан.

Чанарын удирдлага нь процесст суурилсан менежментээр бодитждог ба чанарын удирдлагын нөгөө тал нь бүтээмж буюу үр ашиг байдаг. 6 сигма нь Чанарын удирдлага, процессын удирдлага, бүтээмжийн удирдлагын ойлголт, арга аргачлал, тэргүүн туршлагуудыг нэгтгэсэн цогц хандлага юм.

Д.Отгонбат нь 2019 оноос процессын сайжруулалт, бүтээмж, 6 сигма сэдвээр сургалт болон зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

Certified 6 sigma Green belt (certificate #90192290)

PECB certified 6 sigma Green belt (certificate #SSGB 1108447)

6 Sigma төсөл буюу DMAIC цикл

DMAIC-ийг эхлүүлэхийн өмнө, төслөө болгоомжтой сонгох хэрэгтэй.

Сайн төсөл нь таныг DMAIC-тэй хамт амжилтанд хүргэх болно. 6 sigma төслөө сонгохдоо:

 • Процесст асуудал байгаа нь тодорхой бол,
 • Өөрчлөлт авчрах боловч шийдвэрлэхэд хэтэрхий төвөгтэй биш. Утга учиртай ч удирдах боломжтойг (meaningful & manageable)  сонгох
 • Зардлыг хэмнэж, бүтээмжийг дээшлүүлэхэд хүргэх хугацаа, алдааг багасгах боломж байгаа эсэхийг нягтлах
 • Сонгосон үйл явцын талаар дата, мэдээлэл цуглуулж боломжтой байх – 6 сигма нь хэмжигдэхүйц сайжруулалтад хүрэхийг зорьдог.

Сайн төсөл сонгосны дараа  6 sigma баг DMAIC-ийг ашиглан процессыг  асуудлыг судалж, тоон үзүүлэлтээр илэрхийлэгдэх, тогтвортой үр дүнд хүрэх боломжтой.

DefineDefine
Та ямар асуудлыг засмаар байна вэ? Define бол Lean Six Sigma-г сайжруулах төслийн эхний үе шат юм. Энэ үе шатанд төслийн баг төслийн charter-ийг боловсруулж, үйл явцын high level зураглалыг гаргаж, процессын хэрэглэгчдийн хэрэгцээг тодруулдаг. Ажлын байрны зураг авалт (gemba walk) хийж, үйл явцад оролцогчидтой ярилцснаар тэд өөрсдийн процессын талаарх мэдлэгийг бий болгох аялалаа эхлүүлдэг. Measure үе шат руу шилжихийн өмнө баг нь төслийнхөө үр дүнг байгууллагын удирдлагын зорилгод нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулдаг.

MeasureMeasure

Процесс одоогоор (as is) хэрхэн явагдаж байна вэ? Асуудлын цар хүрээ юу вэ? Measure нь процессын гол үзүүлэлтүүд, процессын асуудал хаана байгааг олж илтгэдэг тул төслийн бүх хугацаанд чухал ач холбогдолтой юм. Багийнхан мэдээлэл цуглуулахдаа үйл явцын үргэлжлэх хугацаа эсвэл үйл явцаас үйлчлүүлэгчид хүлээн авч буй зүйлийн чанарт анхаарлаа хандуулдаг. Analyze үе шат руу шилжихийн өмнө баг өөрсдийн арга хэмжээг тодорхойлж, одоогийн гүйцэтгэл эсвэл процессын суурь үзүүлэлтийг тодорхойлдог.

AnalyzeAnalyze

Асуудал юунаас болж байна вэ? Багуудад тулгардаг хамгийн том сорилтуудын нэг бол үйл явцын асуудлын жинхэнэ шалтгааныг ойлгохоос өмнө шийдэл рүү яарах явдал юм. Зохих дүн шинжилгээ хийхгүйгээр багууд асуудлыг шийдэж чадахгүй, өнгөц шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх эрсдэлтэй. – энэ нь цаг хугацаа алдаж, нөөцийг үр дүнгүй зарцуулж, шаарадлагагүй өөрчлөлтийн хэрэгцээг нэмэгдүүлж, шинэ асуудал үүсгэх эрсдэлийг бий болгодог.  Энэ нь үргэлж тохиолддог! Асуудлыг шийдэхгүй шийдлүүдийг хэрэгжүүлэхийн оронд багууд өөрсдийн үйл явцын алхмуудаасаа суралцаж, бодит датаг судалж, ажиглалтаа ашиглан засах гэж буй асуудлынхаа шалтгааны талаарх онолыг боловсруулж, батлах нь хамгийн тохиромжтой. Энэ үе шатны гол зорилго нь шийдлийг хэрэгжүүлэхийн өмнө таамаглалыг баталгаажуулах явдал юм. Зөвхөн дараа нь баг Improve үе шат руу шилжих ёстой!


Improve

Асуудлын үндсэн шалтгааныг багийнхан хэрхэн засах вэ? Асуудлыг юу үүсгэж байгааг тодорхойлсны дараа багийн үндсэн шалтгааныг арилгах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ёстой. Сайжруулах үе шат нь баг нь ямар арга хэмжээ авах санаагаа боловсронгуй болгож, загвар өөрчлөлтийг боловсруулж, шийдлийг хэрэгжүүлдэг бөгөөд эцэст нь хэмжигдэхүйц сайжруулалт байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд өгөгдөл цуглуулдаг. Системтэйгээр сайжруулах хүчин чармайлт нь процессын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг болон эцсийн дүндээ хэрэглэгчийн туршлагыг (CX) сайжруулах шинэлэг, гоёмсог өөрчлөлтүүдийг бий болгож чадна.

Control

Cайжруулалтыг хэрхэн тогтвортой хадгалах вэ? Сайжруулалтыг хийж, үйл явцын асуудлыг зассаны дараа баг нь үр дүнгээ хадгалж, шилдэг туршлагыг шинэчлэхэд хялбар болгохын тулд ажиллах ёстой. Control үе шатанд баг шинэчлэгдсэн үйл явцын амжилт, үр дүнг хянахын тулд Хяналтын төлөвлөгөө боловсруулж, гүйцэтгэл буурсан тохиолдолд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө боловсруулдаг. Байршсаны дараа Процесс эзэд нь (process owber) хамгийн үр дүнтэй аргаар хянаж, байнга шинэчилж байдаг


МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ